‘The Call Of The Wild’ Hbo รีวิว

การประเมินนี้ยินดีที่จะนำเสนอช่วงเวลาที่สามารถสอนและสร้… Continue reading ‘The Call Of The Wild’ Hbo รีวิว

บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ต้องอ่านก่อนจบปลายปีนี้

นักวิจารณ์จาก The Humming Heart ให้คะแนน 8 และกล่าวว่า … Continue reading บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ต้องอ่านก่อนจบปลายปีนี้

red Noticeภาพยนตร์แอคชั่นของดเวย์น จอห์นสันที่ดังที่สุด

ผู้ร้ายคือมูกูร์ คาลิเนสคู ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ยังเรียนหน… Continue reading red Noticeภาพยนตร์แอคชั่นของดเวย์น จอห์นสันที่ดังที่สุด

บทวิจารณ์ภาพยนตร์แอ็คชั่นโดย Baradwaj Rangan

เป็นแอปที่ลื่นไหลจริงๆ และถึงแม้การใช้งานจะมีความเฉพาะเ… Continue reading บทวิจารณ์ภาพยนตร์แอ็คชั่นโดย Baradwaj Rangan

ข่าวภาพยนตร์เตลูกูล่าสุดขนจากแหล่งวิจารณ์หนังอินเดีย

“ด้วย Hot Fuzz และ Shaun Of The Dead คุณจะสร้างภาพยนตร์… Continue reading ข่าวภาพยนตร์เตลูกูล่าสุดขนจากแหล่งวิจารณ์หนังอินเดีย

การประเมินผลโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ดี

อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันสำหรับ “เบรุต” ดูหนังออนไลน์ นัก… Continue reading การประเมินผลโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ดี

หนังบอนด์ล่าสุดNo Time To Dieนี่คือสิ่งที่นักวิจารณ์จับตา

เมื่อประเพณีดำเนินไปพร้อมกับการขึ้นของดวงจันทร์สีแดง เข… Continue reading หนังบอนด์ล่าสุดNo Time To Dieนี่คือสิ่งที่นักวิจารณ์จับตา